Aktuella driftstörningar

Inga driftstörningar rapporterade

Planerade arbeten

2015-04-15 21:05 - Säkerhetsuppdatering Windows-servrar

Vi genomför här i kväll en skyndsam säkerhetsuppdatering av samtliga Windows-servrar hos oss. Detta pga ett nyligen upptäckt kritiskt säkerhetshål. I samband med uppdateringen startas respektive Windows-server om, vilket innebär ett avbrott om några minuter. Detta berör enbart våra Windows-servrar (med webb- och databastjänster).

Mer information om säkerhetshålet finns här: Microsoft Security Bulletin MS15-034 – Critical

Uppdatering 23:23 – Nu är samtliga Windows-servrar säkerhetsuppdaterade.

Senast ändrad 2015-04-15 22:24 av Jonathan Sulo | Kategorier Webb, Windows


Tidigare driftstörningar

2015-04-18 04:42 - Driftstörning www5

Vi upplever just nu en störning på den Linuxbaserade webbservern www5.

Störningen berör endast kunder med hemsidor på denna server. Våra tekniker arbetar för att åtgärda detta snarast möjligt. Övriga tjänster, såsom e-post, berörs inte av denna störning.

Senast ändrad 2015-04-18 06:38 av Roy | Kategorier Okategoriserad


2015-04-17 08:31 - Driftstörning E-post

Vi har just nu en störning på vår e-post med e-postklienter och webmail som kan påverka ett fåtal kunder, tekniker felsöker.

 

Senast ändrad 2015-04-17 09:10 av Daniel | Kategorier E-post


2015-04-15 14:16 - Driftstörning www15

Vi upplever just nu en störning på den Linuxbaserade webbservern www15.

Störningen berör endast kunder med hemsidor på denna server. Våra tekniker arbetar för att åtgärda detta snarast möjligt. Övriga tjänster, såsom e-post, berörs inte av denna störning.

Senast ändrad 2015-04-15 18:17 av Roy | Kategorier Okategoriserad


2015-04-15 07:41 - Driftstörning www4

Vi upplever just nu en störning på den Linuxbaserade webbservern www4.

Störningen berör endast kunder med hemsidor på denna server. Våra tekniker arbetar för att åtgärda detta snarast möjligt. Övriga tjänster, såsom e-post, berörs inte av denna störning.

Senast ändrad 2015-04-15 08:21 av Jack | Kategorier Linux, Webb


2015-04-15 07:41 - Driftstörning www11

Vi upplever just nu en störning på den Linuxbaserade webbservern www11.

Störningen berör endast kunder med hemsidor på denna server. Våra tekniker arbetar för att åtgärda detta snarast möjligt. Övriga tjänster, såsom e-post, berörs inte av denna störning.

Senast ändrad 2015-04-15 08:05 av Jack | Kategorier Linux, Webb


2015-04-15 06:57 - Driftstörning www14

Vi upplever just nu en driftstörning som påverkar www14. Våra tekniker arbetar skyndsamt för att den snarast möjligt ska vara i drift igen.

Senast ändrad 2015-04-15 07:30 av Tobias Rangbo | Kategorier Server


2015-04-15 04:28 - Driftstörning www5

Vi upplever just nu en driftstörning som påverkar www5. Våra tekniker arbetar skyndsamt för att den snarast möjligt ska vara i drift igen.

Senast ändrad 2015-04-15 07:31 av Roy | Kategorier Okategoriserad


2015-04-14 19:42 - Driftstörning e-post

Vi har just nu en störning på vår e-post med e-postklienter och webmail som kan påverka ett fåtal kunder, tekniker felsöker.

Senast ändrad 2015-04-15 06:56 av Roy | Kategorier Okategoriserad


2015-04-14 12:14 - Driftstörning www3

Vi upplever just nu en driftstörning som påverkar www3. Våra tekniker arbetar skyndsamt för att den snarast möjligt ska vara i drift igen.

Senast ändrad 2015-04-14 12:25 av Andreas Hagberg | Kategorier Linux, Webb


2015-04-14 12:14 - Driftstörning www3

Vi upplever för tillfället en driftstörning på www3, tekniker arbetar skyndsamt med att åtgärda problemet.

Senast ändrad 2015-04-14 12:14 av Tobias Rangbo | Kategorier Server


2015-04-13 19:47 - Driftstörning www10

Vi upplever för tillfället en driftstörning på www10, tekniker arbetar skyndsamt med att åtgärda problemet.

Senast ändrad 2015-04-13 20:30 av Roy | Kategorier Okategoriserad


2015-04-13 13:31 - Driftstörning www14

Vi upplever för tillfället en driftstörning på www14, tekniker arbetar skyndsamt med att åtgärda problemet.

Senast ändrad 2015-04-13 13:39 av Roy | Kategorier Okategoriserad


2015-04-12 23:49 - Driftstörning www24

Vi uppler för tillfället en driftstörning på www24, tekniker arbetar skyndsamt med att åtegärda servern.

Senast ändrad 2015-04-13 01:57 av Magnus Lorentzon | Kategorier Linux, Webb


2015-04-08 21:20 - Driftstörning www3

Vi upplever för tillfället en driftstörning på www3, tekniker arbetar skyndsamt med att åtgärda problemet. Nedtiden beräknas till 30 min

Senast ändrad 2015-04-08 21:38 av Magnus Lorentzon | Kategorier Linux, Server, Webb


2015-04-08 14:54 - Driftstörning www17

På grund av akut hårdvaruproblem behöver servern omgående tas ur drift för att skyndsamt ersätta den trasiga hårdvaran.

Senast ändrad 2015-04-08 15:25 av Andreas Hagberg | Kategorier Linux, Webb


2015-04-07 21:28 - Driftstörning www10

Vi upplever för tillfället en driftstörning på www10, tekniker arbetar skyndsamt med att åtgärda problemet.

Senast ändrad 2015-04-07 22:05 av Magnus Lorentzon | Kategorier Linux, Webb


2015-04-07 07:10 - Driftstörning www27

Vi upplever för tillfället en driftstörning på www27, tekniker arbetar skyndsamt med att åtgärda problemet, servern beräknas vara åter i dirft om ca 20 minuter.

Uppdatering: Störningen är nu åtgärdad.

Senast ändrad 2015-04-07 07:27 av Roy | Kategorier Linux, Webb


2015-04-06 19:29 - Driftstörning www5

Vi upplever för tillfället en driftstörning på www5, tekniker arbetar skyndsamt med att åtgärda problemet, servern beräknas vara åter i dirft om ca 20 minuter.

Senast ändrad 2015-04-06 20:09 av Magnus Lorentzon | Kategorier Linux, Webb


2015-04-06 09:40 - Driftstörning VPS

Vi upplever för tillfället en driftstörning på en utav våra virtuella noder, tekniker arbetar skyndsamt med att åtgärda problemet. Den berörda noden är HV18

Senast ändrad 2015-04-06 19:30 av Magnus Lorentzon | Kategorier Linux, Server, VPS, Windows