Aktuella driftstörningar

2017-04-24 15:50 - Driftstörning www24

Vi upplever just nu en störning på den Linuxbaserade webbservern www24.

Störningen berör endast kunder med hemsidor på denna server. Våra tekniker arbetar för att åtgärda detta snarast möjligt. Övriga tjänster, såsom e-post, berörs inte av denna störning.

Senast ändrad 2017-04-25 11:17 av Fredrik Jansson | Kategorier Webb


2017-04-24 15:47 - Driftstörning www24

Vi upplever just nu en störning på den Linuxbaserade webbservern www24.

Störningen berör endast kunder med hemsidor på denna server. Våra tekniker arbetar för att åtgärda detta snarast möjligt. Övriga tjänster, såsom e-post, berörs inte av denna störning.

Senast ändrad 2017-04-25 11:18 av Hampus V | Kategorier Linux, Webb


Planerade arbeten

2017-04-25 10:55 - DNSSec för .SE-domäner

Som ett led för att förbättra säkerheten så har vi genomfört ett planerat arbete som innebär att DNSSec aktiveras hos samtliga kunder som har .SE-domäner registrerade hos oss. DNSSec kan orsaka problem för ett fåtal av våra kunder som har subdomäner och om ni upplever problem så hänvisar vi er till att kontakta vår ordinarie kundtjänst.

Senast ändrad 2017-04-25 10:56 av Fredrik Jansson | Kategorier Domännamn, Webb


2017-04-20 15:27 - Underhåll www3

Den linuxbaserade servern www3 kan vid ett flertal tillfällen gå ned under kvällen. Detta är till följd utav ett planerat underhåll. Underhållet påbörjas efter 17.00 .

Senast ändrad 2017-04-21 16:06 av Richard Borin | Kategorier Linux, Webb


Tidigare driftstörningar

2017-04-24 10:06 - Driftstörning www9

Vi upplever just nu en störning på den Linuxbaserade webbservern www9.

Störningen berör endast kunder med hemsidor på denna server. Våra tekniker arbetar för att åtgärda detta snarast möjligt. Övriga tjänster, såsom e-post, berörs inte av denna störning.

Senast ändrad 2017-04-24 11:09 av Hassan | Kategorier Okategoriserad


2017-04-20 15:02 - Driftstörning www3

Vi upplever just nu en störning på den Linuxbaserade webbservern www3.

Störningen berör endast kunder med hemsidor på denna server. Våra tekniker arbetar för att åtgärda detta snarast möjligt. Övriga tjänster, såsom e-post, berörs inte av denna störning.

Senast ändrad 2017-04-20 15:09 av Richard Borin | Kategorier Linux, Webb


2017-04-20 11:10 - Driftstörning www10

Vi upplever just nu en störning på den Linuxbaserade webbservern www10.

Störningen berör endast kunder med hemsidor på denna server. Våra tekniker arbetar för att åtgärda detta snarast möjligt. Övriga tjänster, såsom e-post, berörs inte av denna störning.

Senast ändrad 2017-04-20 11:22 av Richard Borin | Kategorier Linux, Webb


2017-04-20 08:31 - Driftstörning VPS

Vi upplever just nu problem i vår VPS miljö som drabbar vissa servrar.
Våra tekniker arbetar för att åtgärda detta snarast möjligt. Övriga tjänster berörs inte av denna störning.

Senast ändrad 2017-04-20 09:56 av Richard Borin | Kategorier VPS


2017-04-19 10:00 - Driftstörning E-post

Där finns just nu en pågående störning på lokala IMAP e-postanslutningar samt webbmail, felet drabbar vissa utav våra kunder. Tekniker arbetar skyndsamt med en lösning.

Webbmailen fungerar tillsvidare.

Senast ändrad 2017-04-19 10:09 av Richard Borin | Kategorier E-post


2017-04-18 15:43 - Driftstörning E-post

Där finns just nu en pågående störning på lokala IMAP e-postanslutningar samt webbmail, felet drabbar vissa utav våra kunder. Tekniker arbetar skyndsamt med en lösning.

Senast ändrad 2017-04-18 16:18 av Richard Borin | Kategorier E-post


2017-04-18 14:18 - Driftstörning www7

Vi upplever just nu en störning på den Linuxbaserade webbservern www7.

Störningen berör endast kunder med hemsidor på denna server. Våra tekniker arbetar för att åtgärda detta snarast möjligt. Övriga tjänster, såsom e-post, berörs inte av denna störning.

Senast ändrad 2017-04-18 14:57 av Hassan | Kategorier Okategoriserad


2017-04-18 10:28 - Driftstörning www23

Vi upplever just nu en störning på den Linuxbaserade webbservern www23.

Störningen berör endast kunder med hemsidor på denna server. Våra tekniker arbetar för att åtgärda detta snarast möjligt. Övriga tjänster, såsom e-post, berörs inte av denna störning.

Senast ändrad 2017-04-18 11:29 av Richard Borin | Kategorier Linux, Webb


2017-04-15 10:07 - Driftstörning E-post

Där finns just nu en pågående störning på lokala IMAP/POP e-postanslutningar, felet drabbar vissa utav våra kunder. Tekniker arbetar skyndsamt med en lösning.

Webbmailen går att använda tillsvidare.

Senast ändrad 2017-04-15 10:55 av Richard Borin | Kategorier E-post


2017-04-14 10:43 - Driftstörning Växel

Telefonväxeln är för tillfälligt stäng till följd utav en störning, den ska vara igång igen inom kort.

Senast ändrad 2017-04-14 10:48 av Richard Borin | Kategorier Okategoriserad


2017-04-12 12:53 - Driftstörning www4

Vi upplever just nu en störning på den Linuxbaserade webbservern www4.

Störningen berör endast kunder med hemsidor på denna server. Våra tekniker arbetar för att åtgärda detta snarast möjligt. Övriga tjänster, såsom e-post, berörs inte av denna störning.

Senast ändrad 2017-04-12 12:57 av Matthias Johansson | Kategorier Linux, Webb


2017-04-12 10:05 - Driftstörning webbmail

Just nu upplever en del kunder problem med att logga in på vår webbmail, problemet påverkar inte övriga tjänster som databaser och hemsidor. Våra tekniker är underrättade och arbetar skyndsamt med att åtgärda problemet.

Senast ändrad 2017-04-14 10:29 av Fredrik Jansson | Kategorier E-post


2017-04-11 16:26 - Leveransförsening, e-post

Vi upplever just nu en störning på e-posten som orsakar fördröjda leveranser på en del kunders e-post. Tekniker felsöker skyndsamt.

Senast ändrad 2017-04-12 08:28 av Fredrik Jansson | Kategorier E-post