Aktuella driftstörningar

Mail som ser ut att ha skickats ifrån en egen adress

Vi tar just nu emot många samtal berörande mail som skickas ifrån en egen adress till en egen adress. Mailen har ett innehåll som är utav hotfull karaktär. Det här är ett skräppost mail. Ni får mailet för att er domän saknar ett så kallat SPF skydd.

Vi hjälper er gärna att sätta upp ett SPF skydd, vi tar däremot helst emot förfrågan via ett ärende eller på e-post till support@fsdata.se

Ni kan också följa denna lilla guide: https://fsdata.se/manualer/?s=spf

Ni kan läsa mer om adressförfalskning här:  https://sv.wikipedia.org/wiki/Spoofing#Adressf%C3%B6rfalskningsattack

Senast ändrad 2018-11-15 14:25 av Richard Borin | Kategorier E-post


Planerade arbeten

2018-10-16 13:59 - Uppgradering av nätverksutrustning

Onsdagen 31/10 kommer nätverksutrustning uppgraderas.

Detta ska inte påverka några tjänster, men kan orsaka nedtid för alla tjänster under perioden.

Avsatt tid för arbetet är 20:00 – 02:00.

Uppdatering 22:31:

Arbetet är utfört och skedde utan problem.

Däremot förekom ett problem med en lagringsnod i virtualliseringsplattformen vilket innebär att en del virtuella maskiner ligger nere. Detta beskrivs i annat statusmeddelande.

 

Senast ändrad 2018-10-31 22:40 av Hampus G. | Kategorier Nätverk


Tidigare driftstörningar

2018-11-15 15:00 - Driftstörning www010

Vi upplever just nu en störning på den Linuxbaserade webbservern www010.

Störningen berör endast kunder med hemsidor på denna server. Våra tekniker arbetar för att åtgärda detta snarast möjligt. Övriga tjänster, såsom e-post, berörs inte av denna störning.

Senast ändrad 2018-11-15 15:12 av Fredrik Jansson | Kategorier Okategoriserad


2018-11-15 14:23 - Driftstörning www8

Vi upplever just nu en störning på den Linuxbaserade webbservern www8.

Störningen berör endast kunder med hemsidor på denna server. Våra tekniker arbetar för att åtgärda detta snarast möjligt. Övriga tjänster, såsom e-post, berörs inte av denna störning.

Senast ändrad 2018-11-15 14:43 av Fredrik Jansson | Kategorier Okategoriserad


2018-11-15 14:22 - Driftstörning www004

Vi upplever just nu en störning på den Linuxbaserade webbservern www004.

Störningen berör endast kunder med hemsidor på denna server. Våra tekniker arbetar för att åtgärda detta snarast möjligt. Övriga tjänster, såsom e-post, berörs inte av denna störning.

Senast ändrad 2018-11-15 14:37 av Fredrik Jansson | Kategorier Windows


2018-11-15 09:45 - Störning cloud.fsdata.se

Just nu har vi en driftstörning på VPS-miljön cloud.fsdata.se

Servrar fungerar normalt tills dess att en omstart av dem sker. Då startar de inte längre.

Undvik att starta om era servrar tills dess att detta är löst.

Senast ändrad 2018-11-15 20:36 av Jonathan Borin | Kategorier Okategoriserad


2018-11-14 08:07 - Driftstörning MySQL23

Vi upplever just nu kortvariga tillfälliga störningar på MySQL-servern MySQL23.

Störningen berör endast kunder med databaser på denna specifika server. Våra tekniker arbetar för att åtgärda detta snarast möjligt. Övriga tjänster, såsom e-post, berörs inte av denna störning.

Senast ändrad 2018-11-15 11:52 av Fredrik Jansson | Kategorier Databas


2018-11-12 14:20 - Mailförseningar

Vi upplever just nu fördröjning gällande inkommande mail till följd av en driftstörning och vi jobbar med att mailen ska komma igång skyndsamt.

Vi jobbar tillsammans med vår brandväggsleverantör för att lösa detta

Så snart vi har mer information så uppdaterar vi denna driftstatus.

Uppdatering 10:45: Vi ser just nu att mailkön håller sig relativt medium-low i jämförelse med tidigare. Just nu orsakar detta ca 5-15 minuters fördröjningar på inkommande SMTP.

Uppdatering 12:55: Just nu är mailköerna långa igen och vi ser fördröjningar uppemot 50 minuter på inkommande SMTP. Vi jobbar för att lösa detta så fort som möjligt.

Uppdatering 16:35: Vi har applicerat en lösning för att minska köbildningen och avlasta den primära MTA-brandväggen. Vi ser just nu att mailkön på den primära har drastiskt minskat och mail flödar normalt genom den sekundära MTA-brandväggen. Kön på den primära ser ut att minska till normal mängd inom närmaste timmen.

Uppdatering 23:50: Köerna är återigen normala. Inga fördröjningar för tillfället.

Senast ändrad 2018-11-13 23:53 av stefane | Kategorier E-post


2018-11-12 08:37 - Störning VPS

VPSer i OnApp miljön upplever just nu problem i samband med bl.a. omstarter.

VPSer som är aktiva fungerar normalt, men undvik att starta om er virtuella server.

Tekniker arbetar på att lösa problemet så snart som möjligt.

Senast ändrad 2018-11-12 15:25 av Jonathan Borin | Kategorier Okategoriserad


2018-11-09 13:09 - Fördröja mailleveranser

Vi upplever just nu fördröjning gällande inkommande mail till följd av en driftstörning och vi jobbar med att mailen ska komma igång skyndsamt.

Så snart vi har mer information så uppdaterar vi denna driftstatus.

Uppdatering 13:26: Vi har hittat vad som orsakar problemet och tekniker jobbar med åtgärd just nu. Mer info kommer inom kort.

Uppdatering 16:10: På grund av problemen har det bildats en mailkö som måste processeras innan problemet med fördröjningar löser sig. Mailkön processeras just nu och vi uppdaterar statusen återigen vid mer info.

Uppdatering 23:10: Problemen med fördröjning ser ut att ha minskat rejält. Mailkön är återigen normal och vi ser inkommande leveranser återigen skötas på normal tid. Vi fortsätter med tester under helgen för att verifiera att leveranser sker normalt.

Senast ändrad 2018-11-11 12:58 av Fredrik Jansson | Kategorier E-post


2018-11-08 19:34 - Driftstörning www003

Vi upplever just nu en störning på den Linuxbaserade webbservern www003.

Störningen berör endast kunder med hemsidor på denna server. Våra tekniker arbetar för att åtgärda detta snarast möjligt. Övriga tjänster, såsom e-post, berörs inte av denna störning.

Senast ändrad 2018-11-08 19:57 av Fredrik Jansson | Kategorier Okategoriserad


2018-11-08 17:56 - Driftstörning MySQL23

Vi upplever just nu en störning på MySQL23.

Störningen berör endast kunder med databaser på denna server. Våra tekniker arbetar för att åtgärda detta snarast möjligt. Övriga tjänster, såsom e-post, berörs inte av denna störning.

Senast ändrad 2018-11-08 18:23 av Fredrik Jansson | Kategorier Databas


2018-11-07 20:36 - Driftstörning IMAP

Vi upplever just nu en störning på den inkommande IMAP-servern-

Våra tekniker arbetar för att åtgärda detta snarast möjligt. Övriga tjänster, såsom hemsidor, berörs inte av denna störning.

Uppdatering 10:28: Våra tekniker arbetar konstant med problemen med på E-post, miljön har stabiliserats till en stor grad och vi hoppas under dagen/kvällen nå en lösning för 100% drift igen. Vi uppdaterar med information allteftersom.

Uppdatering 13:55: Våra tekniker har nu avhjälpt driftstörningen som tidigare påverkat webbmailen och det ska således gå bra att läsa mailen i vår webbmail på https://webmail.fsdata.se.

Uppdatering 14:13: Merparten av IMAP-problemen ska vara avhjälpta och  vi jobbar just nu med att avhjälpa problemen med SMTP.

Senast ändrad 2018-11-09 13:09 av Fredrik Jansson | Kategorier E-post


2018-11-07 12:28 - Fördröjda mailleveranser

Vi upplever just nu fördröjning gällande inkommande mail till följd av en driftstörning och vi jobbar med att mailen ska komma igång skyndsamt.

Så snart vi har mer information så uppdaterar vi denna driftstatus.

Senast ändrad 2018-11-08 09:49 av Richard Borin | Kategorier E-post


2018-11-06 14:41 - Driftstörning IMAP

Vi upplever just nu en störning på den inkommande IMAP-servern-

Våra tekniker arbetar för att åtgärda detta snarast möjligt. Övriga tjänster, såsom hemsidor, berörs inte av denna störning.

 

19:07 – Uppdatering: Felet har återuppstått och tekniker jobbar på en lösning

Senast ändrad 2018-11-07 12:27 av Fredrik Jansson | Kategorier E-post


2018-11-02 21:41 - Driftstörning www003

Vi upplever just nu en störning på den Linuxbaserade webbservern www003.

Störningen berör endast kunder med hemsidor på denna server. Våra tekniker arbetar för att åtgärda detta snarast möjligt. Övriga tjänster, såsom e-post, berörs inte av denna störning.

Senast ändrad 2018-11-02 21:44 av stefane | Kategorier Linux


2018-11-01 09:56 - Fördröjda mailleveranser

Vi upplever just nu fördröjning gällande inkommande mail till följd av en driftstörning och vi jobbar med att mailen ska komma igång skyndsamt.

Så snart vi har mer information så uppdaterar vi denna driftstatus.

Senast ändrad 2018-11-01 11:05 av Fredrik Jansson | Kategorier E-post