2012-11-26 13:09 Byte av hårdvara för Windows-servrar (planerat arbete)

Ett antal kunder med Windows-konton hos oss har under en tid upplevt begränsad prestanda och en sämre kvalité på våra tjänster än vanligt. Vi har felsökt detta och funnit att det är ett hårdvarurelaterat problem. I samråd med Microsoft har vi därför valt att investera i ett flertal nya och extremt kraftfulla servrar, som helt kommer ersätta nuvarande Windows-servrar. Våra tester visar en prestandaförbättring uppåt 500 % med den nya hårdvaran.

Tisdag 27/11 2012, från kl. 22:00, så kommer detta planerade byte av hårdvara att ske. Våra tekniker kommer att ta ned en Windows-server i taget, byta ut hårdvaran och återställa servern ifråga. Varje serverbyte beräknas ta ca 45 minuter. Under denna tid kommer berörda tjänster, dvs. hemsidor på dessa servrar, att uppleva ett avbrott. Vi räknar med att vara helt klara med detta arbete senast till kl. 00:00.

Vi har sedan tidigare utfört sådana här byten av hårdvara, med lyckade resultat. Vi har ett flertal tekniker på plats under arbetets gång och vi kommer att uppdatera vår driftstatus fortlöpande med information om de servrar som berörs av detta. Det är totalt 4 servrar som kommer att bytas ut under detta arbete.

Senast ändrad av Jonathan Sulo
Gå till startsidan