2012-12-05 13:01 Planerat arbete nya lagringsmiljön

Vi kommer att behöver utföra ett omfattande ingrepp i vår nya lagringsmiljö. Det är fullständig omkonfigurering av både hård- och mjukvara, som dessvärre kommer att medföra en rätt omfattande nedtid för berörda kunder. Detta ingrepp är påtvingat pga en tidigare felaktig konfiguration av lagringsmiljön.

Detta planerade arbete kommer att inledas måndag 10/12 kl. 22:00. Arbetet beräknas ta ca 4 timmar att genomföra. Det berör samtliga VPS-kunder i vår nya VPS-miljö (sedan 6 månader tillbaka) samt vår Exchange-baserade e-postlösning (samtliga e-postkonton hos oss).

Under arbetet kommer samtliga VPS:er i denna nya lagringsmiljö att vara avstängda. E-posttjänsterna kommer likaså inte att fungera. E-post som inkommer under arbetet kommer givetvis att köas upp för senare leverans. Ingen data kommer att gå förlorad i samband med detta.

Detta ingrepp är ordentligt planerat och testat sedan tidigare. I dessa tester har vi bl a sett en förbättrad prestanda med 650 %. Den nya konfigurationen kommer även medföra att framtida ingrepp i vår lagringsmiljö kommer att kunna ske utan påverkan av våra tjänster.

Vi får givetvis be så hemskt mycket om ursäkt för omfattningen av detta ingrepp. Vi har försökt att lösa detta utan nedtid, men vi är nu tvungna att genomföra detta med ett avbrott. Vi kommer att ha ett flertal tekniker på plats under arbetets gång och vi har möjlighet att agera snabbt vid oväntade händelser.

Uppdatering 01.30: Samtliga mailtjänster är numera igång och fungerade som vanligt.

Uppdatering 02.00: Vår miljö för virtuella servrar är fortfarande inte igång fullständigt. Teknikerna arbetar med problemet.

Uppdatering 02.30: Oförändrad status gällande virtuella servrar.

Uppdatering 03.00: Fortfarande oförändrad status gällande virtuella servrar.

Uppdatering 03.30: Samtliga virtuella servrar är nu igång och fungerande.

Senast ändrad av Magnus Lorentzon
Gå till startsidan