2012-12-20 08:54 Hårdvarubyte www6 & www14

Vi kommer att genomföra ett planerat byte av hårdvara (fullständiga servrar) på webbservrarna www6 och www14. Detta eftersom dessa servrar inte erbjuder tillräckligt hög prestanda och hastighet för våra kunder.

Hårdvarubytet kommer att påbörjas torsdag 20/12 kl. 22:00. Vi har sedan tidigare utfört genomgående tester av detta byte och vi räknar med att det kommer gå väldigt smidigt. Under arbetets gång kommer dock avbrott att uppstå för hemsidor på dessa servrar. Övriga tjänster, såsom e-post, för berörda kunder påverkas inte av detta.

När arbetet är klart och den nya hårdvaran är på plats så kommer våra kunder uppleva en märkbar positiv skillnad.

 

 

Senast ändrad av Jonathan Sulo
Gå till startsidan