2013-01-21 09:54 Planerat arbete i kontrollpanelen WAFF

Under eftermiddagen kommer vi att genomföra ett arbete som påverkar kontrollpanelen WAFF. De inställningar som kommer att beröras är de som hanterar e-post. Dessa inställningar och menyer kommer att vara otillgängliga med start kl 14.00 och pågå i ca 1 timme. Detta arbete kommer inte att påverka e-postleveranser på något sätt utan enbart inställningar som görs genom kontrollpanelen WAFF.

Uppdatering 15.00: Arbetet är ännu inte helt färdigtställt och måste utökas ytterligare med just nu 30 minuter.

Uppdatering 15.20: Arbetet är i princip slutfört. Tjänsterna och flikarna i kontrollpanelen WAFF fungerar återigen som tidigare men kommer att kräva ett avbrott inom kort för slutförande.

Uppdatering 15.40: Ett kortare avbrott kommer nu att ske för att slutföra arbetet. Detta beräknas vara klart 16.30.

Senast ändrad av Jonathan Sulo
Gå till startsidan