2013-02-09 11:18 Planerat arbete nya lagringsmiljön

Vi kommer nu att genomföra de tidigare annonserade (men senarelagda) arbetet, där tekniker från Dell ska utföra en sista installation i vår nya lagringsmiljö. Efter detta kommer ytterligare arbete i denna lagringsmiljö inte behöva ske inom överskådlig framtid.

Arbetet kommer att påbörjas tisdag 12/2 från kl. 22:00. Det beräknas pågå under 2 1/2 – 3 timmar. Detta kommer att innebära ett avbrott som berör samtliga VPS-kunder i vår nya VPS-miljö (sedan 6-8 månader tillbaka) samt vår Exchange-baserade e-postlösning (samtliga e-postkonton hos oss).

Detta är ett planerat avbrott med ett flertal tekniker på plats, både från oss och från Dell. Vi har förlagt arbetet till en tidpunkt som ska påverka minst antal kunder. Vi vill ändå be om ursäkt för avbrottets omfattning.

Berörda VPS-kunder har fått separat information om detta via e-post. Om ni har några frågor om detta, kontakta då gärna vår kundtjänst. Ytterligare information följer här under samt efter detta planerade avbrott.

Uppdatering kl 01.00: Arbetet har varit mer tidskrävande än beräknat. Just nu finns ingen beräknad tidpunkt för full driftsättning. Vi uppdaterar driftstatusen löpande med mer information.
Uppdatering kl 02.00: Arbetet fortsätter. Just nu beräknas systemen vara igång inom 1,5 timme. Löpande uppdateringar av driftstatusen löpande.
Uppdatering kl 03.00: Arbetet är slutfört. Samtliga e-posttjänster är nu igång och de mail som har väntat på kö levereras till respektive e-postlåda. Den virtuella miljön är nu återställd och uppstartad igen.

Senast ändrad av Jonathan Sulo
Gå till startsidan