2013-04-27 10:10 Omstart www8

På grund av en störning på servern www8 har vi varit tvungna att starta om den.
Servern beräknas åter vara i drift inom några minuter.
Inga andra tjänster såsom epost påverkas av detta.

Uppdaterat 10:20 – Servern är åter i normal drift.

Senast ändrad av
Gå till startsidan