2013-07-15 23:47 Omstart www23

På grund av en störning på servern www23 har vi varit tvungna att starta om den.
Servern beräknas åter vara i drift inom några minuter.
Inga andra tjänster såsom epost påverkas av detta.

Uppdaterat kl 00:00 Servern är nu åter i normal drift.

Senast ändrad av
Gå till startsidan