2013-08-20 21:24 Planerad omstart av www-servrar

www-servrarna www10 och www23 kommer under natten att startas om.  Omstarterna beräknas att ta cirka 5 minuter.

Under arbetets gång kommer avbrott att uppstå för hemsidor på dessa servrar. Övriga tjänster, såsom e-post, för berörda kunder påverkas inte av detta.

Senast ändrad av Jack
Gå till startsidan