2013-09-05 10:03 Störning i nätverkstrafiken

Vi upplever just nu en störning i nätverkstrafiken mot oss vilket påverkar alla våra tjänstser.
Problemet är identifierat till en DDoS och våra tekniker jobbar för fullt på att lösa det.

Senast ändrad av Jack
Gå till startsidan