2013-10-08 08:41 Planerad nätverksomkoppling

Vi planerar att koppla om ett par anslutningar mot våra brandväggar tidig morgon kl. 04:00 den 9/10. Detta för att förbättra prestandan och redundansen i vårt nätverk. Omkopplingen utförs av två tekniker på plats och den bör inte orsaka någon/minimal störning. Arbetet utförs när trafiken mot vårt nätverk är så låg som möjligt.

Senast ändrad av Jonathan Sulo
Gå till startsidan