2013-12-03 15:20 E-poststörning (Exchange) – löst

Vi upplever stundtals störningar på olika tjänster i vår e-postmiljö. Detta berör våra kunders möjlighet att hämta, skicka och läsa e-post, både via webbmail och lokala e-postprogram. Vi får beklaga dessa störningar, våra tekniker gör allt de kan för att lösa detta.

Ytterligare information följer här framöver.

Uppdatering: Störningarna i vår e-postmiljö tycks vara nätverksrelaterade. Våra tekniker har därför kopplat om nätverket till vår Exchange Server-lösning. Detta orsakade två lite längre avbrott, men vi har sedan omkopplingen inte sett samma problem som tidigare. Vi fortsätter givetvis att övervaka e-postmiljön noga här.

Om ni upplever vidare e-poststörningar, vänligen meddela vår kundtjänst om detta: https://fsdata.se/support/

Uppdatering 4/12: Nätverksåtgärden igår löste den huvudsakliga störningen i vår e-postmiljö. Vi har dock sett att en störning kvarstår, vilket har orsakat problem med e-postinloggningar här på morgonen. Våra tekniker arbetar nu på att åtgärda även detta permanent.

Uppdatering 4/12 kl. 20:00 Den enskilda störningen kvarstår, trots idogt arbete och felsökning av våra tekniker. Störningen är begränsad till våra CAS-enheter (Client Access Server), som ansvarar för användarhanteringen (inloggning). När en CAS-enhet (vi har ett flertal enheter för redundans/lastbalansering) slutar fungera så påverkas en del kunder till dess att relevanta tjänster på enheten har startats om (vilket tar någon minut).

Som kund hjälper det oftast att starta om sitt e-postprogram eller att logga ut/in i webbmailen för att e-posten ska fungera igen.

Våra tekniker har gjort i princip allt som är möjligt för att lösa denna störning. Vi har även tagit kontakt med Microsoft i USA för vidare hjälp av deras Exchange-experter. Vi har tekniker med schemalagd tjänstgöring i kväll/natt/morgon, för så snabb åtgärd som möjligt om/när en CAS-enhet slutar fungera.

Då vi inte vet exakt var felet ligger, mer än vad som slutar fungera, så är det svårt att ge en uppskattning om när denna störning är helt löst. Vi gör dock allt i vår makt för att lösa detta så snart det bara är möjligt och vi får beklaga den olägenhet som detta orsakar våra kunder.

Uppdatering 5/12: Tekniker har arbetat hela natten med att felsöka och starta om CAS-enheter. Störningen kvarstår dock. Vi fortsätter oavbrutet och väntar på att Microsoft ska bistå med hjälp.

Uppdatering 5/12 12:00 Ett flertal uppdateringar och förändringar har nu skett på samtliga CAS-enheter i direkt samråd med Exchange-experter från Microsoft. Vi fortsätter att övervaka e-postmiljön noga för att se om detta löser störningarna.

Observera: om ni använder en säker anslutning (SSL) för er e-post och får en certifikatvarning i ert e-postprogram, se då bara till att acceptera det nya certifikatet. Certifikatet uppdaterades under uppdateringarna med Microsoft.

Senast ändrad av Jonathan Sulo
Gå till startsidan