2014-01-08 11:26 Planerat avbrott Exchange

Natten mellan tisdag-onsdag (14-15/1) kommer vi att genomföra ett lite mer omfattande planerat avbrott i vår Exchange Server 2007-miljö (e-posttjänsterna för våra kunder). Under avbrottet kommer våra tekniker att utföra ett antal uppdateringar av denna servermiljö inför Exchange Server 2013.

Det planerade avbrottet kommer att påbörjas onsdag 15/1 kl. 00:00. Det beräknas ta 2-3 timmar och vi kommer ha flera tekniker på plats under denna uppdatering. Uppdateringen är givetvis ordentligt förberedd och testad i förväg. Avbrottet berör samtliga e-posttjänster hos oss. Ingen e-post kommer att gå förlorad under avbrottet, utan köas för senare leverans.

Vi kommer att börja erbjuda e-posttjänster med Exchange Server 2013 under februari 2014. Inledningsvis kommer nya kunder få tillgång till detta, men vi kommer att göra vårt yttersta för att migrera alla våra e-posttjänster från Exchange 2007 till Exchange 2013 inom det närmaste kvartalet.

Mer information om Exchange 2013 och migreringen kommer att följa i vår blogg samt via e-post till våra kunder.

 

03:00 Uppdateringarna fortlöper och en databas(MBXVS01) är åter i drift.

03:56 Uppdateringarna fortlöper, två databaser är uppdaterade(MBXVS01 och MBXVS02) vilka nu är åter i drift.

05:15 All mailtrafik ska nu va åter i normal drift.

Senast ändrad av Jonathan Sulo
Gå till startsidan