2014-02-26 19:42 www3 planerat arbete

Vi kommer att genomföra ett planerat arbete med webbserver www3. Arbetet är förlagt till natten mellan onsdag/torsdag 26-27/2 och påbörjas kl. 00:00. Det arbete som ska utföras är en uppdatering av programvaran i ett RAID-kort, vilket medför en omstart av server www3. Arbetet beräknas ta 20-30 min.

Uppdatering 00:30 – Arbetet är slutfört.

Senast ändrad av Jonathan Sulo
Gå till startsidan