2014-04-23 09:36 Omstart av webbserver www4

Vi kommer alldeles strax att starta om webbservern www4 (Linux) för att råda bot på ett problem med den lokala mailhanteringen på servern.
Detta drabbar endast hemsidor och t.ex. formulärmail på just denna servern och nertiden beräknas till ca fem minuter.

Senast ändrad av Jonathan Sulo
Gå till startsidan