2014-05-06 12:12 Nätverksstörningar (åtgärder)

Detta är ett inlägg med information om de åtgärder som vidtas för att lösa den serie av nätverksstörningar som har inträffat hos oss den senaste tiden. Nätverksstörningarna orsakas av ett specifikt intrångsskydd/regelverk i vår brandväggslösning.

Vi har en redundant och lastbalanserad brandväggslösning från Juniper (läs gärna mer om den här: FS Data, ett mer tillgängligt webbhotell) som har skyddat våra kunder från miljontals attacker och intrångsförsök. Det är en extremt kompetent brandväggslösning som våra tekniker hanterar.

Avancerad administration av brandväggarna kräver dock särskild expertis/kunskap, som vi har säkerställt via ett externt konsultföretag. När nätverksstörningarna uppstod kontaktades detta företag omedelbart. Deras respons har dock inte levt upp till våra krav, trots intensiva påtryckningar, vilket har orsakat kraftiga fördröjningar.

Nu arbetar dock det externa konsultföretaget med vår brandväggslösning, i samarbete med våra tekniker, för att lösa detta så snabbt och bra som möjligt.

Följande åtgärder har vidtagits:

– Inaktivering av intrångsskydd/regelverk. Det specifika intrångsskydd/regelverk som har orsakar dessa störningar har inaktiverats. Notera dock att merparten av intrångs- och överbelastningsskyddet fortfarande är aktivt (brandväggen är inte helt öppen).

– Uppdatering av brandväggar. I natt, vid halv 2, utfördes en omfattande uppdatering av hela brandväggslösningen. Brandväggarna fungerar överlag bättre nu, med mindre belastning och snabbare filtrering. Det är fullt möjligt att detta har löst nätverksstörningarna, men vi fortsätter övervaka det här noggrant.

Följande åtgärder är planerade:

– Installera fler CPU-kort + uppgraderad förbindelse. Fler CPU-kort ökar kapaciteten i vår brandväggslösning, vilket förhindrar liknande störningar i framtiden. Vi skulle ha installerat detta i natt, men de CPU-kort vi fick var trasiga från leverantör. Nya kort är beställda och installeras, med en uppgraderad förbindelse, så snart det är möjligt.

Vi kommer att fortsätta uppdatera detta inlägg med ytterligare information här framöver. När nätverksstörningarna är helt åtgärdade och lösta så kommer vi även, i detalj, att redovisa hela händelseförloppet publikt.

Vi vill återigen försäkra er om att vi gör allt i vår makt för att lösa detta så snabbt och bra som möjligt. Vi har aldrig tidigare haft så här allvarliga nätverksstörningar och vi kommer att se till att något liknande aldrig får ske igen.

Uppdatering 2014-05-12 – Hårdvaran för utökad kapacitet i vår brandväggslösning kommer anlända onsdag 14/5. Installation kommer då utföras av våra tekniker, med extern konsult/expert, från kl. 23:00. Vår nätverksförbindelse kommer även att uppgraderas vid detta tillfälle.

Installationen ska ha minimal påverkan på vårt nätverk, men kortare nedtid/avbrott kan ändå uppstå. Efter detta ska de tidigare nätverksstörningarna vara helt åtgärdade. Vi har inte haft några nätverksstörningar sedan uppdateringen av våra brandväggar 2014-05-06. Våra tekniker kommer givetvis fortsätta övervaka detta noggrant.

Senast ändrad av Jonathan Sulo
Gå till startsidan