2014-05-13 16:00 E-postköer (Exchange)

Vi upplever just nu köer för leverans av e-postmeddelanden i vår e-postmiljö (Exchange). Leverans av e-post sker, om än med fördröjningar. Ingen e-post går förlorad pga detta, utan alla e-postmeddelanden kommer att levereras. Våra tekniker arbetar för att lösa detta snarast möjligt.

Uppdatering 20:40 – E-postköerna har arbetats av fortlöpande här. Vi räknar med att leverera e-post lika snabbt som vanligt inom 1-2 h.

Senast ändrad av Jonathan Sulo
Gå till startsidan