2014-06-11 14:06 Byte av nätverksleverantör

Vi kommer att genomföra ett planerat arbete i form av ett byte av nätverksleverantör ikväll/natt, onsdag 11/6 från kl. 23:00. Detta arbete är mycket väl planerat, förberett och testat (ett flertal gånger om) sedan flera månader tillbaka.

Rent konkret så kommer vår nuvarande nätverksleverantör (Telia) att ta bort sin routing av våra nät, som då ersätts med motsvarande routing via vår nya leverantör (Tele2). Under arbetet kan kortare störningar uppstå, men vi har vidtagit åtgärder för att minska avbrott.

Under arbetet kommer vi både ha egna tekniker på plats samt ha direkt kontakt med tekniker från våra nätverksleverantörer. Vi räknar med att bytet av nätverksleverantör inte ska behöva ta mer än 15-20 minuter.

Med vår nya nätverksleverantör får vi bl a högre nätverkskapacitet, ett bättre skydd mot DDoS-attacker, möjlighet att hantera IPv6 externt (vi har det redan internt) samt utökad redundans.

Senast ändrad av Jonathan Sulo
Gå till startsidan