2014-07-07 16:17 MySQL 19-20-21

Omstart av MySQL-instanserna 19-20-21 kommer att ske pga. planerade förändringar i tjänsten. Dessa MySQL-instanser kommer att vara otillgängliga under ca 10 minuter och därefter kommer tjänsterna att fungera som tidigare.

Omstarten kommer att ske måndag 2014-07-07, kl 23.00 och MySQL-instanserna beräknas vara igång 23.10 igen.

 

Senast ändrad av Andreas Hagberg
Gå till startsidan