2014-08-22 15:09 Spamfilter på webbservrar

Vi håller just nu på att införa ett spamfilter på våra Linux-baserade webbservrar, för webbhotellskunder och kunder med drifttjänst. Filtret innebär att våra webbservrar nu bara accepterar e-post som är kopplad till domännamn som är aktiva hos oss.

Det är därmed enbart möjligt att skicka e-post till domäner hos oss ELLER skicka e-post med avsändaradress kopplad till domäner aktiva hos oss. Med aktiva domäner avses domännamn som använder våra namnservrar och/eller har en hemsida som pekar till en webbserver hos oss och/eller har MX-pekning (e-post) mot server hos oss.

Om man t ex har ett kontaktformulär på sin hemsida så behöver man se till att ange en e-postadress under en domän hos oss som mottagare/avsändare. Om man t ex har ett forum eller annan medlemssida så behöver man ange en e-postadress under en domän hos oss som avsändare.

Detta spamfilter har planerats, utvecklats och testats väldigt ingående av våra tekniker. Vi har aktiverat det på webbservrar som skickat ut stora volymer spam och sett en fullständig eliminering av spam (samtidigt som vanlig e-post levererats rätt).

Vi inför detta spamfilter pga att vi har sett en kraftig ökning av spam via våra webbservrar. Denna spam gör att våra webbservrar blockeras i olika spamlistor, så att vanlig e-post inte heller kan levereras.

E-post som fastnar i detta nya spamfilter kommer de närmaste 30 dagarna att lagras hos oss. Om ni saknar e-post från en webbserver, kontakta då vår kundtjänst. Om 30 dagar slutar vi att lagra e-post som stoppas av detta spamfilter.

Om ni skickar e-post via våra webbservrar (localhost), kontrollera att ni anger rätt mottagare/avsändare.

Oavsett detta rekommenderar vi främst att man skickar e-post från hemsidor via våra e-postservrar. Här är några manualer som beskriver hur man gör detta:

Spamsäkert formulär i WordPress
Skicka e-post från hemsida via SMTP (PHP)
Skicka e-post från hemsida via SMTP (.NET)

Senast ändrad av Jonathan Sulo
Gå till startsidan