2014-10-24 09:46 Problem att ansluta till Exchange med mobila enheter

Det kan för tillfället vara problem att ansluta Exchange-konton (MAPI) som ligger i vår äldre EX2007-plattform via mobila enheter.

Vi arbetar skyndsamt med att avhjälpa problemet.

Uppdatering 10:17
Vi har nu identifierat felet och tekniker arbetar med att avhjälpa problemet.
Mindre avbrott även i webmail/övriga klienter kan under de närmsta minuterna uppstå, för de kunder det berör.

Ändra serveradress
Vissa användare som fortsatt upplever problem kan behöva ändra e-postinställningarna för det aktuella e-postkontot.
Serveradress ska i så fall ändras från webmail.fsdata.se till webmail2.fsdata.se

I vissa fall kan kontot behövas tas bort och läggas till på nytt.

Senast ändrad av
Gå till startsidan