2014-11-25 08:13 Kontrollpanel: Inloggningsproblem

Vi upplever för tillfället en störning som kan påverka åtkomsten till bl.a. kontrollpanelen Waff.
Tekniker arbetar på problemet och alla tjänster kommer snarast åter vara i drift.

Uppdatering – 08:30:
Problemet är nu åtgärdat, vi beklagar störningen.

Senast ändrad av
Gå till startsidan