2015-04-15 21:05 Säkerhetsuppdatering Windows-servrar

Vi genomför här i kväll en skyndsam säkerhetsuppdatering av samtliga Windows-servrar hos oss. Detta pga ett nyligen upptäckt kritiskt säkerhetshål. I samband med uppdateringen startas respektive Windows-server om, vilket innebär ett avbrott om några minuter. Detta berör enbart våra Windows-servrar (med webb- och databastjänster).

Mer information om säkerhetshålet finns här: Microsoft Security Bulletin MS15-034 – Critical

Uppdatering 23:23 – Nu är samtliga Windows-servrar säkerhetsuppdaterade.

Senast ändrad av Jonathan Sulo
Gå till startsidan