2015-07-29 09:28 Driftstörning www14

Vi upplever just nu en störning på den Linuxbaserade webbservern www14.

Störningen berör endast kunder med hemsidor på denna server. Våra tekniker arbetar för att åtgärda detta snarast möjligt. Övriga tjänster, såsom e-post, berörs inte av denna störning.

Uppdatering – 10:20:
Servern är fortfarande otillgänglig. En kontroll av serverns hårddiskar görs.
Resultatet av diskkontrollen avgör om serverns innehåll måste återläsas från backup.
Störningen berör inte e-post.

Uppdatering – 11:20:
Diskkontroll har visat att en totalt återställning av servern behöver göras.
Beräknad återläsningstid för all serverdata beräknas till 12 timmar.

Uppdatering – 20:42:

Servern är nu återställd och åter i drift.

 

Senast ändrad av Jack
Gå till startsidan