2015-11-03 11:29 Driftavbrott www8

Vi upplever dessvärre ett avbrott på webbserver www8. Detta är orsakat av ett hårdvarufel, som åtgärdats av våra tekniker. Felet innebar dock att vi behöver återställa en fullständig säkerhetskopia av servern ifråga.

Beräknad tidsåtgång för detta är ca 8 timmar. Under denna tid kommer varken kontrollpanelen eller hemsidor på webbserver www8 att fungera. Övriga tjänster, såsom e-posten, berörs inte av detta.

Vi får givetvis beklaga detta avbrott. Det är ett väldigt ovanligt hårdvarufel detta, som vi inte hade kunnat upptäcka i förväg. Vi hade dock extra hårdvara på plats för snabbt byte där.

Mer information om detta följer här allt eftersom. Kontakta gärna vår kundtjänst vid eventuella frågor: https://fsdata.se/support/

Uppdatering kl. 15:00 – det är nu knappt 2 timmar kvar till säkerhetskopian är återställd. Våra tekniker arbetar så skyndsamt som möjligt.

Uppdatering kl. 17:00 – Servern är nu åter i drift.

Senast ändrad av Daniel
Gå till startsidan