2016-03-30 10:39 Nätverksstörning 31/3

Vi upplever nu en nätverksstörning som beror på en överbelastningsattack mot våra system.

Uppdatering 12:18 Tekniker håller på att lokalisera problemet och hoppas ha en lösning på plats inom kort.

Uppdatering 12:41 Felsökning fortsätter.

Uppdatering 14:07 Alla tjänster utom e-post & windowsservrar ska nu fungera korrekt. Felsökning utav problemen på e-post & windowsservrarna fortsätter.

Uppdatering 14:47 Hemsidor som ligger på webbhotell fungerar men kan under det arbete som genomförs upplevas som långsamma. E-post och windowsservrar håller fortsatt på att felsökas och fungerar inte just nu.  Vi vill samtidigt passa på att försäkra alla våra kunder om att vi gör allt i vår makt för att hitta en skyndsam lösning på detta.

Uppdatering 16:19 Hemsidelösningar skall nu fungera sedan en tid tillbaks men kan sporadiskt upplevas som långsamma. E-post och windowskonto upplever fortsatt problem till följd av den överbelastningsattack vi upplever. Tekniker har lokaliserat var problemet ligger och jobbar för fullt på att åtgärda.

Uppdatering 19:22 Arbetet fortskrider och vi hoppas ha en lösning på plats inom kort. Hemsidor (Linux/Windows) VPSer, Dedikerade servrar skall sedan förra uppdateringen gjordes fungera, e-postens problem kvarstår. En komplett redogörelse på dagens incidenter kommer (när problemet är löst) att kommuniceras ut

Uppdatering 21:22  Arbetet fortskrider och vi hoppas ha en lösning på plats inom kort. Hemsidor (Linux/Windows) Dedikerade servrar skall sedan förra uppdateringen gjordes fungera, Vps servrar och e-postens problem kvarstår. En komplett redogörelse på dagens incidenter kommer (när problemet är löst) att kommuniceras ut

Uppdatering 23:55  Störningen är nu avhjälpt. Problem kvarstår för ett fåtal vps  servrar och våra tekniker fortsätter att jobba på dessa. En komplett redogörelse på dagens incidenter kommer  att kommuniceras ut under morgondagen.

Uppdaterad redogörelse för gårdagens händelser: 

 Det som under gårdagen inträffade var att vår brandvägg blev överbelastad på grund av ett mycket högt antal anslutningar i kombination med att viss hårdvara inte fungerade som den är tänkt att göra. Detta gjorde i sin tur att CPU (processor) användningen i vår brandvägg blev överbelastad och fick då problem med att hantera den trafik som kom mot våra servrar vilket i sin tur gjorde vår miljö otillgänglig.

Arbetet med att lokalisera källan till problemet sattes igång direkt och fick högsta prioritet hos alla våra tekniker för att vi skulle kunna hitta en lösning så snabbt som möjligt. Anledningen till att störningen i brandväggen tog så lång tid att lösa var på grund av att när vi började försöka filtrera trafiken för att minska belastningen så stötte vi på ett flertal problem som sedan tog lång tid att hitta en temporär lösning på.

Framåt så fortsätter detta ha högsta prioritet hos våra tekniker för att säkerhetsställa driften utav våra tjänster och förhindra att det inte ska hända igen. Vi ber er ha tålamod med det arbete som är i full gång här och även om vår förhoppning är att det inte ska bli några störningar så kan arbetet med att leda om/hantera den enorma mängd trafik våra brandväggar hanterar ta viss tid för våra tekniker att säkerhetsställa helt så att detta inte händer i framtiden.

När vi har en komplett lösning på plats så kommer detta kommuniceras ut via vår blogg i ett längre, mer utförligt inlägg. Vi vill också passa på att be om ursäkt för de problem som vi förstår att detta medfört för er.

Sammanfattning från igår (tidsmässigt):
Ca 10:30 – 14:00 – Störning rapporteras in på samtliga tjänster och felsökning påbörjas med högsta prioritet direkt för att skyndsamt hitta orsaken och källan till problemet.

Ca 14.00 – 17.00 – Delar av vår miljö börjar långsamt fungera igen, webservrar (linux + windows) och dedikerade servrar går igång till normal drift. E-post och VPSer låg fortsatt nere.

Ca 17.00 -21.00 – Arbetet för att få igång full drift på e-post & VPSer pågick fortlöpande med full styrka från alla våra tekniker. Vi lyckas runt 21.00 komma fram till en lösning som gör att e-post & VPSer börjar gå igång igen. Mailköer och långsamma uppkopplingar till VPSer kan konstateras då all den trafik som skulle skett under dagen köats upp och måste köras igenom, vissa efterdyningar utav det här kan även märkas av idag (2016-03-31).

 

Senast ändrad av Jonathan Sulo
Gå till startsidan