2016-09-29 15:07 Driftstörning Webbmail

Vi upplever just nu en störning som orsakar problem med webmailen.

Störningen berör endast kunder som använder e-post via webbmailen. Våra tekniker arbetar för att åtgärda detta snarast möjligt. Övriga tjänster, såsom hemsida, berörs inte av denna störning.

Senast ändrad av Richard Borin
Gå till startsidan