2016-10-04 12:03 Driftstörning e-post

Vi upplever just nu en störning som orsakar problem med fördröjda leveranser på e-posten.

Övriga tjänster, såsom hemsida, berörs inte av denna störning.

Senast ändrad av Richard Borin
Gå till startsidan