2016-11-14 10:31 Helgens driftstörningar

Under fredagen drabbades vi av ett strömavbrott som orsakade störningar på alla tjänster. Strömavbrottet ledde till problem med hårdvara och mjukvara på de flesta delar av våra system.

Våra tekniker arbetade under fredagen till sent in på natten med att försöka reda ut de största bitarna som de direkt uppmärksammade, ett arbete som fortskred under helgen med nya problem man upptäckte. Teknikerna gjorde under lördag natt en bedömning om att det mesta fungerade även om de inte kunnat gå genom alla kunder individuellt.

Arbetet kommer att fortsätta för att lösa eventuella kvarstående problem som kommer in efterhand. Alla gjorde sitt bästa under fredagen för att minimera nertid och driftstopp men under omständigheterna var det omöjligt att kontrollera vartenda funktion och/eller kund då strömavbrottet även påverkade vårt övervakningssystem som slutade fungera, något som försvårade arbetet.  Dessvärre var där större problem även under helgen för många utav våra dedi-kunder.

Vi kommer fortlöpande kommunicera information under dagen.

Senast ändrad av Richard Borin
Gå till startsidan