2017-01-05 13:00 Akut underhåll utav Windows databas server (2017-01-05 )

Vi kommer ikväll att utföra ett akut underhålls arbeta utav en databas MSSQL2 på vår Windows miljö.

Detta kommer innebära en nedtid på hemsidor som använder den databas servern.

Våra tekniker arbetar så skyndsamt som möjligt för att avbrottet ska bli så kort som möjligt.

Senast ändrad av Richard Borin
Gå till startsidan