2017-11-13 15:37 Driftstörning MySQL

Vi upplever just nu en störning på en del av våra MySQL-noder.

Störningen berör endast kunder med hemsidor som använder MySQL. Våra tekniker arbetar för att åtgärda detta snarast möjligt. Övriga tjänster, såsom e-post, berörs inte av denna störning.

Senast ändrad av Richard Borin
Gå till startsidan