2018-09-10 18:35 Kort servicearbete på Mysql 23

Det kommer att ske en omstart av MySQL 23 efter 22:00. Avbrottet kommer beräknas till högst 20 minuter. Anledningen är uppdatering av mjukvara.

Senast ändrad av Johan
Gå till startsidan