2018-09-26 08:36 Driftstörning Epost

Vi upplever just nu en störning på inkommande epost.

Våra tekniker arbetar för att åtgärda detta snarast möjligt. Övriga tjänster, såsom hemsidor berörs inte.

Vi har nu avhjälpt felet, på grund av köer i systemet så kan mail få en fördröjning. Vi beräknar att kön är upplöst inom 30 minuter.

Senast ändrad av Richard Borin
Gå till startsidan