Driftstörning Epost

Publicerat den september 26, 2018 08:36 av stefane. Lagrat i E-post

Vi upplever just nu en störning på inkommande epost.

Våra tekniker arbetar för att åtgärda detta snarast möjligt. Övriga tjänster, såsom hemsidor berörs inte.

Vi har nu avhjälpt felet, på grund av köer i systemet så kan mail få en fördröjning. Vi beräknar att kön är upplöst inom 30 minuter.

Inga kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.