2018-11-12 14:20 Mailförseningar

Vi upplever just nu fördröjning gällande inkommande mail till följd av en driftstörning och vi jobbar med att mailen ska komma igång skyndsamt.

Vi jobbar tillsammans med vår brandväggsleverantör för att lösa detta

Så snart vi har mer information så uppdaterar vi denna driftstatus.

Uppdatering 10:45: Vi ser just nu att mailkön håller sig relativt medium-low i jämförelse med tidigare. Just nu orsakar detta ca 5-15 minuters fördröjningar på inkommande SMTP.

Uppdatering 12:55: Just nu är mailköerna långa igen och vi ser fördröjningar uppemot 50 minuter på inkommande SMTP. Vi jobbar för att lösa detta så fort som möjligt.

Uppdatering 16:35: Vi har applicerat en lösning för att minska köbildningen och avlasta den primära MTA-brandväggen. Vi ser just nu att mailkön på den primära har drastiskt minskat och mail flödar normalt genom den sekundära MTA-brandväggen. Kön på den primära ser ut att minska till normal mängd inom närmaste timmen.

Uppdatering 23:50: Köerna är återigen normala. Inga fördröjningar för tillfället.

Senast ändrad av Gudjon G
Gå till startsidan