2018-11-27 12:46 Servicearbete Hyper-V 18-12-06 20:00

Servicearbete kommer utföras på vår Hyper-V miljö den 6 December.

Vi kommer att arbeta med tjänsterna mellan 20:00 – 02:00.

Tjänsterna kommer att fungera normalt under tiden. Eventuellt kan det bli ca. 5 minuters servicestopp.

Senast ändrad av Gudjon G
Gå till startsidan