Mailfördröjning

Publicerat den december 5, 2018 21:06 av Richard Borin. Lagrat i E-post

Vi upplever just nu en störning på leveransen utav e-post.

22:00 : Felet är nu avhjälpt och mailköerna håller på att tömmas.

Inga kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.