2018-12-05 21:06 Mailfördröjning

Vi upplever just nu en störning på leveransen utav e-post.

22:00 : Felet är nu avhjälpt och mailköerna håller på att tömmas.

Senast ändrad av Richard Borin
Gå till startsidan