Driftstörning MySQL23

Publicerat den december 7, 2018 13:58 av Richard Borin. Lagrat i MySQL, Webb

Vi upplever just nu en störning på den Linuxbaserade databasservern MySQL23.

Störningen berör endast kunder med hemsidor på denna server. Våra tekniker arbetar för att åtgärda detta snarast möjligt. Övriga tjänster, såsom e-post, berörs inte av denna störning.

Inga kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.