2018-12-18 15:46 Fördröjda leveranser

Vi upplever just nu fördröjning gällande inkommande mail till följd av en driftstörning och vi jobbar med att mailen ska komma igång skyndsamt.
Detta drabbar inte utgående mail.

Senast ändrad av Richard Borin
Gå till startsidan