2019-01-05 14:23 Fördröjning av inkommande e-post för vissa kunder

Just nu kan en del inkommande e-post anlända med en viss fördröjning.
Tekniker arbetar för närvarande på att lösa problemet, denna köbildning påverkar ett mindre antal kunder.
Detta påverkar inte utgående e-post och orsakar inte heller några försvunna mail.

18:25 – Köerna betas successivt av och de mail som blivit försenade kommer att levereras i turordning under kvällen.

00:07 – Bearbetandet av mailkön håller en stadig hastighet och leveransfördröjningarna kortas ner i motsvarande takt.

02:49 – Mailkön för den eftersläntande noden bearbetar nu kvarvarande post med ungefär 5 minuters fördröjning.
Den preliminära tiden stämmer alltså fortfarande; arbetet kommer att vara klart strax innan.

Preliminär tid för fullständigt bearbetad kö beräknas till 05:00.
Eftersom fördröjningarna blir kortare i takt med att arbetet fortgår kommer mailen redan innan dess fungera med försumbara väntetider.

Senast ändrad av Tim R
Gå till startsidan