2019-01-23 08:52 Mailfördröjning

Vi upplever just nu köer på mailen. Där finns en bekräftad fördröjning på 5-15 minuter för inkommande och utgående e-post.

Våra tekniker arbetar för att åtgärda detta snarast möjligt.

Senast ändrad av Richard Borin
Gå till startsidan