2019-05-29 20:47 Driftstörning

Vi har nu en driftstörning på vår Hyper-V miljö. Detta medför att flertalet www-servrar är otillgängliga. Tekniker arbetar med att lösa problemet så snart som möjligt.

Uppdatering 21:40: Undersökning pågår fortsatt. Problem verkar härstamma i lagringen i Hyper-V miljön. Ingen ETA på lösning ännu men tekniker arbetar fortlöpande.

Uppdatering 22:36: Arbete med att få igång lagringen i Hyper-V pågår fortfarande. Just nu är 40% av lagringen tillgänglig, arbetar på resterande.

Uppdatering 23:40: Dataverifikation pågår. Då störningen drabbade lagringssystemen så körs nu en systemkontroll för att verifiera att inget går förlorat. Detta är en tidskrävande process p.g.a.. datamängden, men vi kommer att fortsätta uppdatera med status.

Uppdatering 00:41: Dataverifikation pågår fortfarande. ETA. till att allt är färdigt är ca 05:00 – 06:00 . (Dvs. 4-5 timmar till.)

Uppdatering 01:42: Dataverifiering pågår fortfarande. Ingen förändring i ETA.

Uppdatering 02:45: Dataverifiering pågår fortfarande. Ingen förändring i ETA.

Uppdatering 03:45: Dataverifiering pågår fortfarande. Ingen förändring i ETA.

Uppdatering 04:45: Dataverifiering pågår fortfarande. Just nu lutar det åt det senare estimatet á 06:00.

Uppdatering 06:19: Uppstart av enheter pågår. Tjänsterna bör bli tillgängliga igen snarast.
Viss diskverifikation pågår fortfarande, men så mycket som möjligt är på väg att startas.

Uppdatering 07:20: Uppstartsprocess pågår fortfarande. Ca. 20% av tjänsterna är tillgängliga. Det kommer ta några timmar till innan samtliga tjänster är fullt igång igen.

Uppdatering 08:18: Diskverifikationer pågår fortfarande på system som inte aktiverats ännu. En del har tagit längre tid än vi hade hoppats vid. System startar upp allt eftersom de blir färdiga.

Uppdatering 09:15: Diskverifikationer pågår fortfarande på system som inte aktiverats ännu. En del har tagit längre tid än vi hade hoppats vid. System startar upp allt eftersom de blir färdiga.

Uppdatering 10:19: Fler system har blivit färdiga med diskverifieringen och håller på att starta upp. Kvarvarande system har mellan 45-89% av sin diskverifiering färdig, så förhoppningsvis blir det inte allt för lång tid mellan varje systems uppstart. ETA för 100% tillgänglighet är oklar, men minst ett par timmar till.

Uppdatering 11:19: Fler diskverifieringar är på väg att bli färdiga, så strax kommer ytterligare system att gå igång. Tekniker fortsätter arbeta med systemen för att få igång dem så snabbt som bara möjligt.

Uppdatering 12:16: Lagringen är 66% färdig. Flertalet www-servrar ska vara igång igen. Arbete fortsätter för att få de sista 34%en färdigt.

Uppdatering 13:16: Arbete fortsätter. Flertalet www-servrar är fortfarande otillgängliga med vi arbetar på att få igång dem så snart som möjligt.

Uppdatering 14:14: Ett par www-servrar har gått igång. Övriga väntar på uppstart efter att diskverifieringarna är färdiga.

Uppdatering 15:19: Diskverifiering nästan 100% färdigt. Samtliga servrar väntas vara igång inom 2-3 timmar.

Uppdatering 16:17: Diskverifiering har blivit färdig. Majoriteten av servrarna är igång. 6 st www-servrar kör filsystemskontroller och väntas komma igång inom 1 timme.

Uppdatering 17:23: Enbart 3 www-servrar är fortfarande otillgängliga. Dessa kör fortfarande sin kontroll och förväntas vara färdiga inom kort.

Uppdatering 17:39: Samtliga tjänster är nu igång och fungerar normalt.

Senast ändrad av Jonathan Borin
Gå till startsidan