2019-05-31 16:23 Driftstörning www5

Webserver www5 startas för närvarande om vilket medför en nertid på mindre än 30 minuter.

Statusmeddelandet uppdateras när servern åter är tillgänglig.

17:01 – Servern är åter i drift

Senast ändrad av Tim R
Gå till startsidan