2019-05-31 02:00 Underhåll av OnApp

Under natten mellan Torsdag och Fredag kommer vi utföra ett kortare underhållsarbete av OnApp. Detta kan medföra kortare nertid på en del VPS:er då vi utför arbetet.

  • 2019-05-31 02:09
    Arbetet pågår på en hårdvarunod i taget och kan medföra kortare avbrott.
  • 2019-05-31 02:35
    Arbetet är utfört och alla VPS:er är på väg igång.
Senast ändrad av Fredrik Jansson
Gå till startsidan