2019-06-12 20:29 Driftarbete OnApp v25

Under vecka 25 så kommer vi att göra VPS-migreringar på OnApp. Detta kommer innebära ca. 5-10 minuters nertid per VPS.

Migreringarna görs kvällstid efter 17:00.

Senast ändrad av Jonathan Borin
Gå till startsidan