2019-07-04 19:01 Hyper-V

Vi upplever för närvarande en driftstörning i vårt Hyper-V kluster som påverkar flera av våra tjänster.

Tekniker jobbar med att detta ska åtgärdas så fort som möjligt och vi kommer att uppdatera denna driftstatus fortlöpande kring status.

 • 2019-07-04 19:22
  Tekniker jobbar fortfarande med en åtgärd så att alla tjänster kommer igång.
 • 2019-07-04 19:25
  Samtliga tjänster är på väg igång och våra webbservrar kör just nu felkontroller för att säkerhetsställa att era webbplatser är säkra. Vi beräknar att samtliga tjänster bör vara helt tillgängliga inom 1-2 timmar.
 • 2019-07-04 20:08
  De flesta servrar ska nu vara igång och följande kör fortfarande sina felkontroll:
  www7
  www25
  www24
  www22
  www19
  www16
  www14
  www12
  www002
Senast ändrad av Richard Borin
Gå till startsidan