2019-08-11 18:45 Driftstörning Hyper-V

Vi har just nu en driftstörning i vår Hyper-V miljö. Detta drabbar även flertalet webbservrar.
Tekniker arbetar på att lösa problemet.

03:57 – Arbetet med återstarter fortgår och har fördröjts av problem i kommunikationen mellan noder i det interna nätverket. De flesta www-servrar har startat och är åter i funktion med vissa konton och VPSer kan fortfarande vara onåbara.
Vi har under natten arbetat oavbrutet med att lösa problemet och detta beräknas att vara löst under morgonen.

08:19 – En stor del av våra tjänster är åter tillgängliga, men störningen kvarstår till viss del. Tekniker fortsätter arbeta med en lösning av problemet.

09:48 – Arbete med problemet fortsätter. Vi kan tyvärr inte ge en ETA ännu. Just nu görs säkerhetskontroller på vår Hyper-V lagring vilket tyvärr tar tid att bli färdigt.

11:02 – Fel och säkerhetskontroller i vår Hyper-V lagring pågår fortfarande. Vi har fortfarande tyvärr ingen ETA på när det blir färdigt, men tekniker är på plats och fortsätter arbeta med lösningen.

12:03 – Arbete pågår fortfarande.

14:00 – Störningen pågår fortfarande men det närmar sig en lösning. En av de säkerhetskontroller som gjordes är färdig och 3 är kvar. Den prognos vi har just nu är att allt blir färdigt under dagen, men vi har ingen specifik tid vi kan säga ännu.

15:18 – Fortfarande 3 säkerhetskontroller som pågår. Så fort de är färdiga kommer ytterligare uppdateringar.

16:14 – Fortfarande 3 säkerhetskontroller som pågår. Så fort de är färdiga kommer ytterligare uppdateringar. De närmar sig att vara färdiga, vilket är lovande. När de är färdiga så kommer majoriteten av systemen att återigen fungera, men våra www-servrar kommer fortfarande att behöver en ytterligare kontroll innan allt är igång.

17:15 – 2 säkerhetskontroller kvar, och de närmar sig att vara färdiga. En del tjänster har börjat sättas igång igen.

18:15 – Fortfarande 2 säkerhetskontroller kvar.

19:23 – Samtliga säkerhetskontroller är färdiga. System håller på att startas upp. ETA 30 – 180 minuter för varierande tjänster.

20:25 – Majoriteten av tjänsterna är igång igen. Vissa www-servrar kör fortfarande felkontroller men beräknas komma igång inom 120 minuter.

22:07 – Samtliga system förutom www001 är nu igång. www001 har visat ytterligare orelaterade problem och kommer troligen vara otillgänglig några timmar extra.

23:50 – www001 är nu igång med. Samtliga system fungerar som de ska.

Senast ändrad av Jonathan Borin
Gå till startsidan