2020-08-30 19:05 Störning csrv01-csrv07

Vi upplever just nu en störning som påverkar de delade hosting cPanel-servrarna csrv01-csrv07.

Tekniker är meddelade och jobbar på en lösning för att avhjälpa problemet.

  • 2020-08-30 19:47
    Tekniker arbetar fortfarande med problemet och så snart vi har mer information uppdaterar vi denna status.
  • 2020-08-30 20:58
    Tekniker har lokaliserat felet och jobbar med att återställa tjänsterna för samtliga kunder.
  • 2020-08-30 21:24
    Felet är avhjälpt och vi fortsätter att övervaka miljön.
Senast ändrad av Fredrik Jansson
Gå till startsidan