2020-09-22 08:49 Driftstörning www4, www004 och www005

Vi har just nu intermittenta störningar på på webservrarna www4, www004 och www005. Tekniker arbetar på att lösa det skyndsamt.

Störningen är nu åtgärdad!

Senast ändrad av Jonathan Borin
Gå till startsidan