2020-12-06 13:10 Avsaknad av Historik i E-post

2021-03-02 – Majoriteten av alla mailkonton är färdigåterlästa. 97.5% har återläst korrekt och ska ha sina mail tillgängliga.
Av de 2.5% som återstår så har vi tyvärr fortfarande ingen tidsuppskattning på när dessa blir färdiga. Just nu kan vi inte få fram maildatan ur dessa, utan vi arbetar på att göra denna tillgänglig. Hur lång tid det tar kan vi tyvärr inte svara på i dagsläget.

2021-01-22 18:49 – Vi har fått in gått om anmälningar på aterstallning@fsdata.se , jättebra! Viktigt att vi hittar alla där historiken inte kommit in ännu.

Kom ihåg att titta i er webbmail innan ni skickar. Se om historiken finns där, i så fall behöver ni bara ställa in ert mailprogram på att synka den.

Om du ännu inte fått tillbaka din historik, skicka ett mail till:
aterstallning@fsdata.se

Skicka med vilken mejladress det gäller, så prioriterar vi det. Om ni inte är bland de 2.5% som ännu är utan tidsuppskattning så kan vi få tillbaka historiken åt er. Inkomna får från och med nu förväntas vänta till slutet av nästa vecka innan de får återläsningen genomförd.
OBS: Denna adress kan inte användas för support i övrigt. Enbart hjälp med återställning ges. För övriga ärenden så kontakta som vanligt support@fsdata.se så hjälper vi er så snabbt som möjligt.

———- Historik ————–

2020-12-06 13:10 – Efter återaktiveringen av E-post så saknas historiken i alla kontona. Vi är medvetna om detta och arbetar med att göra den tillgänglig.
Just nu uppskattar vi att vi blir färdiga med under kommande veckan. Vi uppdaterar här om det visar sig att detta ändrar sig då vi just nu inte kan garantera tidsramen.

2020-12-08 00:13 – Arbete med detta har fortgått under dagen och vi arbetar aktivt med att få tillbaka all mailhistorik. Då detta rör sig om enorma datamängder tar detta dessvärre en hel del tid i anspråk, men vi arbetar på det så snabbt som bara möjligt.

2020-12-09 18:01 – Arbete på detta fortgår fortfarande. Vi har både experter och egna tekniker som arbetar på att så snabbt som möjligt återfå all data.

2020-12-10 09:08 – Vi gör fortsätta framsteg i arbetet med att återställa E-post. Det är komplicerat och tidskrävande arbete, men det fortgår konstant.

2020-12-10 14:15 – Detta fortsätter att arbetas med. Så fort vi har mer information. Vi blir troligen inte färdig med återläsningarna denna veckan, men uppdaterar så fort vi har gjort framsteg på denna front.

2020-12-10 20:15 – Vi arbetar fortfarande på detta. Återläsningar kommer tyvärr inte bli färdiga denna veckan, då detta har visat sig vara en ännu mer komplicerad process än vi hade förväntat oss. Arbete på att skynda på det fortgår.

2020-12-11 10:33 – Vi har under natten/morgonen haft lovande resultat i våra återläsningar. Förhoppningen är att vi kan ge bättre besked här inom kort, men just nu vill vi bara försäkra om att arbete med detta pågår konstant och att vi meddelar så fort vi börjar återläsa.

2020-12-12 05:02 – Vi har nu haft stor framgång i vårt arbete med återläsning av historik på kontona. Vårt förarbete är nästan färdigt och vi har verifierat att vi kan återskapa mail i hela kedjan. Vi förväntar oss att de första kontona börjar få tillbaka sin historik kring början av nästa vecka. Att återskapa historiken för samtliga E-post konton kommer i sig att ta tid och vi kan tyvärr inte välja ordning på dem. När vi fått en bättre ide om hur snabbt vi kan återläsa konton så uppdaterar vi med information om detta.

2020-12-13 09:55 – Vi arbetar även nu under helgen med återställningen av E-post historik. Vi förväntar oss att börja återskapa historik på konton redan nu imorgon eller tisdag. Det rör sig om mycket data, så processen kommer att ta tid för att gå igenom alla konton, men vi ger en uppskattad tid så fort vi börjat och kan se hur lång tid allt tar i praktiken.

2020-12-14 19:23 – Våra test under dagen har gått väldigt bra. Vi kommer nu om bara några timmar försöka läsa in riktig data till de första E-post kunderna hos oss. Detta är början på en lång process där alla, och så fort vi har resultatet så uppdaterar vi här igen.

2020-12-15 00:16- Vi kan nu verifiera att de första ca. 200 kontona har fått tillbaka sin E-post historik! Nu börjar det äntligen röra på sig, och vi kommer inom kort att sätta igång storskalig återläsning av alla kontons historik. På grund av mängden konton räknar vi trots detta fortfarande på ca. 14 dagar innan den absoluta majoriteten av kontona har fått sin historik tillbaka, men nu börjar det närma sig.

2020-12-17 00:51- Återläsning av ytterligare konton pågår just nu. Det går fortfarande i långsam takt medan vi arbetar på att få processen smidigare och vi hoppas kunna börja mer storskaligt återläsa mailboxar innan helgen.

2020-12-21 10:18 – Vi fortsätter att arbeta med återläsningar av E-post. Under helgen har vi gjort framsteg igen och användare hos oss har som tidigare skrivits börjat återfå sin data. Det är tyvärr fortfarande en mycket manuell process och att gå igenom E-post kontona tar tid. Automatisering pågår och vi hoppas kunna snabba upp allt.

2020-12-24 03:47 – Återläsning av konton pågår fortfarande. Tyvärr har vi inte fått upp hastigheten så högt som vi önskade. Fortsätter vi i befintlig fart så förväntar vi oss att alla konton har återfått sin historik kring mitten av Januari, men vi arbetar på att få det snabbare fortfarande. Då det rör sig om stora datamängder så är det en långsam men fortfarande pågående process, även nu under julhelgerna.

2021-01-03 16:02 – Under nyårshelgen och mellandagarna så har återläsningar fortsatt. Det har tyvärr tagit längre tid än vi hoppades på, men vi närmar oss 25% återlästa konton. Vi har varit tvungna att göra mycket mer arbete manuellt än vi hoppades på, då väldigt många konton kräver justeringar innan vi kan importera dem. Detta drar ner på tempot vi önskade hålla. Importer pågår dagligen och fler och fler konton får sin mail tillbaka hela tiden.

2021-01-11 13:37 – Vi fortsätter med återläsningarna. Vi har återläst ca. 60% av alla konton och är alltså en god bit på vägen mot att bli färdiga. En del mindre buggar har även åtgärdats i vår mailmiljö som helhet, så den ska flyta på bättre.

2021-01-18 11:13 – Drygt 90% av alla mailboxar är nu återskapade, så nu ska den stora majoriteten av alla användare ha fått tillbaka sina mail.
Resterande arbetas på och vi ordnar såklart så att mailen återskapas så snabbt som möjligt.

2021-01-18 11:13 – Vi är nu inne i slutfasen.
Av kvarvarande ca. 10% som inte fått tillbaka sin E-post har vi ca. 7.5% redo för återställning. Kvarvarande 2.5% är konton som kräver mer arbete där vi ännu inte kan ge en beräknad tid på när de är tillbaka. Vi fortsätter givetvis arbeta med detta så att vi kan lösa allt så snabbt som möjligt.

Av de 7.5% som är redo så är kopplingarna till kontona något som görs manuellt, så dessa tar extra tid att återställa med. Men för dessa kan vi göra prioritering på konton.

Om du ännu inte fått tillbaka din historik, skicka ett mail till:
aterstallning@fsdata.se

Skicka med vilken mejladress det gäller, så prioriterar vi det. Om ni inte är bland de 2.5% som ännu är utan tidsuppskattning så kan vi generellt få tillbaka historiken inom 48-72 timmar.
OBS: Denna adress kan inte användas för support i övrigt. Enbart hjälp med återställning ges. För övriga ärenden så kontakta som vanligt support@fsdata.se så hjälper vi er så snabbt som möjligt.

Senast ändrad av Jonathan Borin
Gå till startsidan